Budjetin laatiminen, Miten Budjetti Suunnitellaan Asianmukaisesti

blog

Älä Jätä Budjettiasi Sattuman Varaan: Suunnittele Asianmukaisesti

Useimmilla meistä on joskus huolenaiheena rahan riittäminen ja niilläkin, joilla ongelmaa ei ole, juolahtaa vähintään ajoittain mieleen, mihin rahat kuluvat. Budjetin suunnitteleminen ennakkoon on tylsää ja monet eivät rahankulutustaan seuraakaan millään tavoin. Monille onkin tuttua rahojen loppuminen ennen seuraavaa palkkapäivää ja vastaavasti rahojen runsaampi kuluttaminen heti palkkapäivän jälkeen. 

On todistettua, että rahankulutuksen seuraaminen ja henkilökohtaisen tai perhekohtaisen talousbudjetin laatiminen ja noudattaminen lisää säästöön jäävää rahaa ja parantaa välillisesti siis myös elämänlaatua. Budjetin noudattaminen ei tarkoita, etteikö rahaa saisi käyttää mihinkään viihteelliseen, vaan budjetti on apuvälinen talouden parempaan organisointiin. Tässä artikkelissa kerromme asianmukaisen budjetin laatimisen keinoista ja sen tuomista eduista verrattuna rahan käyttöön ilman budjettia. 

Netticasinopelit – Kyllä, kunhan pelaat turvallisesti!

Monet saattavat ajatella, että budjettia laatiessa pitää ensimmäisenä karsia kaikki turhuudet pois ja keskittyä ainoastaan pakollisiin menoihin. Asianmukaista budjettia laatiessa ei kuitenkaan ole tarkoitus kärsiä elämänlaadusta, eikä lopettaa harrastuksia. Nettikasinoilla pelaaminen on yhä suositumpi harrastus suomalaisten keskuudessa ja erinomaisesti toteutetut ja mielenkiintoiset pelit vetävät yhä uusia pelaajia puoleensa. Alan asiantuntijoiden luetteloimat kolikkopelit netistä löytää monelta sivustolta ja pelaaminen on paitsi hauskaa, myös loistavaa ajanvietettä. 

Budjettia laatiessa ei pelaamista tarvitse lopettaa, vaan ainoastaan sisällyttää mukaan budjettiin. Tietty summa kannattaa aina varata harrastuksiin, on harrastus sitten nettipelaaminen, kuntosali, postimerkkien keräily tai vaikka kaikki kolme samaan aikaan. Terveellinen elämä on käytännössä mahdotonta ilman harrastuksia, joten vaikka harrastuskulut eivät sanan varsinaisessa merkityksessä ole pakollisia kuluja, niitä ne käytännössä ovat.

Pakollisten kulujen listaaminen

Edellisessä kappaleessa kävimme lävitse jo harrastuskulujen lisäämisen budjettiin. Menobudjetin puolelle tulee luonnollisesti lisätä jo hahmotteluvaiheessa kaikki pakolliset ja kiinteät kulut, joita ovat esimerkiksi puhelinlasku, nettilasku, sähkölasku ja vuokra sekä eri lainojen lyhennykset (esim. autolaina, asuntolaina jne.) ja vakuutukset. Toki pakollisista kuluistakin voi karsia esimerkiksi muuttamalla pienempään asuntoon, luopumalla autosta tai karsimalla vakuutuksia. 

Alkuvaiheessa kannattaa kuitenkin listata pakolliset kulut nykyisen tilanteen mukaisesti. Kun budjettiseurantaa on tehnyt jonkin aikaa, voi miettiä esimerkiksi liittymän vaihdon tai sähkö- ja vakuutussopimusten kilpailuttamisen mahdollista vaikutusta budjettiin. Ruokakuluja listatessa kannattaa ensin tehdä yksityiskohtaista seurantaa muuttamatta kulutustottumuksia. 

Tällä saa hyvän kuvan ruokakuluista ja on helpompaa lähteä karsimaan kuluista ja selvittää, kuinka paljon pakolliset ruokakulut todella ovat. Heräteostosten pois jättäminen lisää monella kuukausitasolla hyvinkin paljon varaa budjettiin ja toinen oiva keino on ruokakalenterin laatiminen. Jos vaikkapa ottaa joka sunnuntai tavaksi laatia tulevan viikon ruokakalenteri, ei kaupassa tule ostettua turhuuksia, vaan ainoastaan ennalta suunnitellut tuotteet.

Satunnaisten kulujen listaaminen

Jokaisella meillä on vuosittain kuluja, jotka eivät ole säännöllisiä. Budjettia laatiessa onkin hyvin tärkeää jakaa satunnaiset kuluerät, kuten sairaalamaksut, harrastusmaksut tai vaikkapa lomamatkat koko vuodelle. Tällöin saa paremman kokonaiskuvan siitä, kuinka budjetti kestää tällaiset satunnaiskulut ja voi esimerkiksi juuri matkoja tai vaikkapa reissuja konsertteihin tai suuriin urheilutapahtumiin suunnitella paremmin. Kulujen listaamisessa kannattaa käyttää huolella aikaa, sillä satunnaisia kuluja ei aina pysty ennakoimaan. Summissa kannattaa myös olla suurpiirteinen, koska myös määrät ovat vaikeasti ennakoitavissa.

Tulobudjetin listaaminen

Useimpien ihmisten tulobudjetti koostuu palkasta ja mahdollisista erilaisista tuista, kuten asumistuesta, lapsilisästä ja mahdollisista elatusmaksuista. Monilla on myös jotain omaisuutta, joista on mahdollista saada esimerkiksi korkotuloja, vuokratuloja tai osinkoja. Monilla aloilla tuloja tulee vielä pitkään tehdyn työn jälkeenkin, jotka luonnollisesti on otettava huomioon. Mikäli budjetin laatija ei ole työelämässä, saa hän mahdollisesti työttömyyskorvausta tai erilaisia eläkkeitä.


Tulivat tulot mistä hyvänsä, niiden listaaminen on aivan yhtä tärkeää, kuin menojenkin listaaminen. Ensin tulee listata vakituiset tulot, eli peruspalkka ja kiinteät tuet, kuten lapsilisät, vuokratulot ja elatusmaksut. Sen jälkeen tulee arvioida vaihtuvia tuloja, kuten työhön liittyviä lisiä tai osinkoja. Mikäli on suunnitellut myyvänsä omaisuuttaan, kuten vaikkapa autoaan, venettään tai sijoitusasuntoaan, tulee nämä kertaluontoiset tulot jakaa pidemmälle aikavälille samoilla perusteilla kuin kertaluontoisten menojenkin jakaminen on järkevää. 

Menobudjettiin vaikuttaminen

Kun menot ja tulot on listattu, on aika miettiä keinoja siihen, miten niihin voi vaikuttaa. Tavoitteena on luonnollisesti se, että tulojen ja menojen erotus kasvaisi, eli toisin sanottuna etsiä keinoja menojen pienentämiseen ja tulojen suurentamiseen. Pakollisien menojen pienentämiseen kohdistuviin keinoihin viitattiinkin jo aiemmin ja yksi erittäin hyvä keino on autosta luopuminen. 

Mikäli asut kaupungissa, on liikkuminen julkisilla kulkuvälineillä halpaa ja melko vaivatonta ja lisäksi ekologista. Auton myynnistä tulee kertaluontoista tuloa, mutta ennen kaikkea kulubudjetti kiittää. Nykyisillä polttoaineen hinnoilla säästö kuukausikohtaisesti on huimaa, puhumattakaan auton vakuutuksista, katsastusmaksuista ja väistämättä ajoittain eteen tulevista korjauskuluista.

Erinäisten sopimusten kilpailuttaminen aika ajoin kannattaa aina. Sähkösopimuksessa ja puhelinliittymässä voi kuukausitasolla säästää kymmeniä euroja, joka tietenkin vuoden mittaan kertautuu sadoiksi euroiksi. Vakuutussopimukseen on usein ympätty erilaisia bonuksia, jonka ansiosta vakuutusyhtiön vaihtaminen ei usein ole kannattavaa, mutta tässäkään tapauksessa pelkkä kilpailuttaminen ei maksa mitään.

Ruokakulut ovat asia, joihin pystyy aina vaikuttamaan, mutta elämänlaatua huonontamatta asia ei ole niin helppoa. Jo budjettiseurannalla putoaa turhat heräteostokset pois, mutta myös ruoka-aineissa voi säästää. Monet brändinsä ansiosta kalliit ruoka-aineet eivät laadultaan ole yhtään sen parempia kuin halvemmat kilpailijansa. Tässä asiassa kokeilu on valttikorttina, vaikka kaikissa ruoka-aineissa ei löytäisikään yhtä hyvää, mutta halvempaa vaihtoehtoa, jokainen löytö tuo budjettia alemmaksi. Mikäli on tottunut syömään ulkona säännöllisesti, pienikin vähentäminen vaikuttaa budjettiin positiivisesti, mutta ei välttämättä liiemmin tunnu elämänlaadussa.

Tulobudjettiin vaikuttaminen

Keinot tulobudjettiin vaikuttamiseen riippuvat siitä, mistä tulobudjetti koostuu. Mikäli työ on sellainen, jossa vaihtamalla työvuoroja saa hyvin lisiä, kannattaa miettiä tällaisten työvuorojen haalimista itselle. Vuorotöissä iltavuoroista, yövuoroista ja viikonloppuvuoroista saa selvästi enemmän palkkaa ja monilla aloilla tekijöitä niille vuoroille nimenomaan kaivataan. Jos peruspalkankorotuksesta on kulunut aikaa, niin sitäkin voi kysyä. 

Mikäli omaisuutta on kertynyt, kannattaa harkita sijoitusneuvojan palkkaamista. Asiansa osaava sijoitusneuvoja maksaa palkkansa nopeasti takaisin neuvomalla sopivia sijoituskohteita, kuten osakkeita, rahastoja ja muuta omaisuutta. Missään tapauksella mahdollista omaisuutta ei kannata makuuttaa pankkitilillä minimikorolla, sillä hyvin hajautettu sijoitussalkku on käytännössä riskivapaa omaisuuden menetyksen suhteen. Tällä tavalla tulojen kasvattaminen onnistuu jopa varsin vaivattomasti. Tietenkin, alkupääomaa täytyy olla.

Pidemmällä aikavälillä tulobudjettiin voi vaikuttaa myös opiskelemalla itselleen uuden ammatin. Koskaan ei ole liian myöhäistä opiskella ja mikäli oma ala tuntuu liian pienipalkkaiselta, on uuden ammatin opiskeleminen varteenotettava vaihtoehto. Muutama vuosi pienillä tuilla tai säästöillä ei välttämättä ole huono ratkaisu, mikäli se tietää uudessa ammatissa moninkertaisia tuloja tämän jälkeen nykyiseen verrattuna. Tulobudjettiin voi vaikuttaa myös myymällä mahdollisesti olemassa olevaa omaisuutta, kuten asuntoja, metsää tai arvopapereita. Näistä saatava tuotto on tietenkin kertaluonteista, mutta sen voi halutessaan budjetissa jakaa pitkälle aikavälille tai esimerkiksi sijoittaa edellä mainitulla tavalla.