Haetko lainaa yrityksellesi? Ota nämä asiat huomioon

Yrityksen perustaminen on iso päätös, joka tuo mukanaan myös pitkän listan muita oleellisia valintoja ja päätöksiä. Yrityksellesi tarvitaan oikeat laitteet, toimitila sekä rahaa toiminnan käynnistymiseen. Nämä hankinnat olisi luonnollisesti rahoitettava jotenkin ja tähän onkin olemassa lukuisia ratkaisuja. Jotkut aloittelevat yrittäjät ovat niin onnekkaassa asemassa, että pystyvät sijoittamaan riittävästi omaa pääomaansa yritystoiminnan käynnistämiseen, mutta monesti ulkopuolisia sijoittajia tarvitaan. Ulkopuoliset sijoittajat saattavat olla todennäköisemmin kiinnostuneempia rahoittamaan yrityksen toimintaa silloin, kun yrittäjä on jo aiemmin panostanut siihen rahallisesti ja hänellä on esittää todisteita yritystoiminnan tuottavuudesta. Tästä syystä ulkopuolisia sijoittajia saattaa olla helpommin saatavilla siinä vaiheessa, kun toimintaa on ollut jo jonkin aikaa ja se on alunperin rahoitettu esimerkiksi juuri yrityslainalla.

Pidempään toiminnassa olleen yrityksen hakema yrityslaina on usein tarkoitettu toiminnan laajentamiseen ja investointeihin, joita toiminnan tuotot eivät yksinään kata. Nykyisin on olemassa lukuisia erilaisia rahoitusvaihtoehtoja ja -ratkaisuja, joiden avulla pystytään tarjoamaan yritykselle sopiva ratkaisu. Koska yrityslainassa on monesti kyse tuntuvista rahasummista, on hyvä käydä läpi ainakin seuraava lista ennen sopimukseen sitoutumista.

Paljonko lainaa yrityksesi tarvitsee?

Tarvittavan lainasumman määrä riippuu paljon yrityksen toiminnasta ja tavoitteista. Ennen lainan hakemista on hyvä laskea tarkoin tarvittava lainasumma, sillä sekä liian pieni tai suuri summa saattaa pidemmällä aikavälillä aiheuttaa paljonkin ongelmia. Tarpeettoman suurta lainasummaa voikin lopulta olla haastavaa maksaa takaisin, mikä saattaa pahimmassa tapauksissa johtaa suurempiinkin maksuvaikeuksiin ja velkaantumiseen. Liian vaatimattoman lainasumman kohdalla taas ongelmaksi voi muodostua se, ettei se riitäkään kattamaan kaikkia välttämättömiä menoja, jolloin yritykselle joudutaan hakemaan toinen laina eri luotonmyöntäjältä. Tällöin useamman lainan korkokuluista saattaa muodostua yhteenlaskettuna melkoinen potti. On siis parempi hakea lainaa kerralla sen verran, että se taatusti kattaa kaiken mutta on kuitenkin mahdollinen maksaa aikataulun mukaisesti takaisin.

Mikä käyttötarkoitus lainalla on?

Tarvittavaan lainasummaan liittyy luonnollisesti myös lainan käyttötarkoitus. Yrityslainaa saatetaan tarvia monenlaisiin tilanteisiin, oli se sitten toiminnan käynnistäminen, laajentaminen, uudet toimitilat, tarvittava koneisto tai sen päivittäminen, lisähenkilökunnan palkkaaminen tai mikä tahansa muu toiminnan kehittämiseen liittyvä tarve. Lainaa hakiessa yrittäjällä on syytä olla jo laskelma kuluista, joitka haetun lainasumman tulisi kokonaisuudessaan kattaa. Tällöin hän osaa hakea juuri tarpeisiinsa sopivaa lainasummaa ilman aiemminkin mainittujen ylilyöntien mahdollisuutta.

Millaisiin lainanlyhennyksiin yrityksesi pystyy sitoutumaan?

Kuten lainasumma, myös laina-aika on tärkeää pohtia tarkoin ennen lainasopimukseen sitoutumista. Laina-aikaan saa erityisesti digitaalisten luotonmyöntäjien kohdalla vaikuttaa hyvinkin paljon itse. Yrityslainojen kohdalla ne venyvät monesti ennemmin vuosiin kuin kuukausiin, erityisesti jos lainasumma on suuri. Maksuaikataulua miettiessä kannattaa myös olla realistinen. 

Mahdollisimman pienet maksuerät mahdollisimman pitkälle aikavälille venytettyinä saattavat olla houkutteleva vaihtoehto, mutta pidemmästä laina-ajasta seuraavat aina myös suuremmat korkokulut. Liian lyhyttäkään laina-aikaa ei kuitenkaan kannata valita vain säästääkseen näissä kuluissa, sillä suurista maksueristä saattaakin olla haastavaa selviytyä erityisesti jos yritys ei jossakin vaiheessa tuotakaan niin paljoa tulosta kuin oli odotettu. 

Maksuajan harkitsemiseen kannattaa siis todella panostaa ja mieluummin valita hieman liian pitkä kuin hieman liian lyhyt vaihtoehto, mikäli on vähääkään epävarma tulevien kuukausien tuotoista. Lainaa saa kuitenkin monesti sovitusti maksaa takaisin myös alkuperäistä nopeammalla aikataululla, mikäli maksukyky osoittautuukin odotettua korkeammaksi.

Onko yritykselläsi aiempia lainoja?

Vanhoja velkoja kannattaa lyhentää mahdollisimman paljon ennen uusien ottamista. Jos avoimia velkoja on useille eri tahoille, ovat niiden korot yhteenlaskettuina todennäköisesti melko mittavat. Tällöin voi harkita yhtä suurempaa lainaa, jolla maksetaan kaikki aiemmat pois ja maksetaan lainakuluja vain yhdelle luotonmyöntäjälle. Tämä saattaa olla hyvä tapa karsia ylimääräisiä kuluja ja jopa säästää rahaa, mutta vaatii silti kunnollista harkintaa.

Minkä tyyppistä lainaa yrityksesi tarvitsee?

Yrityslainoja ja niiden tarjoajia on markkinoilla paljon. Tänä päivänä yrittäjän ei ole välttämätöntä kääntyä nimenomaan pankin puoleen, vaan erilaiset digitaaliset rahalaitokset tarjoavat myös vakuudettomia yrityslainoja maksukykyisille yrityksille. Lainan saatavuuteen ei vaikuta yritystyyppi, vaan sitä voivat saada osakeyhtiöt, osuuskunnat, kommandiittiyhtiöt, avoimet yhtiöt ja toiminimet. 

Pankkilainojen ja vakuudettomien yrityslainojen välillä on jokunen merkittävä ero. Pankissa asioiminen saattaa olla joissakin tapauksissa sopivin ratkaisu, erityisesti jos asias arvostaa kasvokkain asioimista ja mahdollisuutta solmia sopimus vasta keskustelun jälkeen. Pankkilainojen korkokulut ovat myös monesti vakuudettomia lainoja matalammat, mutta tämä johtuu niiden huomattavasti tiukemmista lainaehdoista. Pankit vaativat lainojaan vastaan reaalivakuuksia, joilla mahdolliset maksuvaikeuksien aiheuttamat menetykset korvataan, joten he voivat pitää korkotasonsa hieman matalampana riskin ollessa suhteellisen pieni.

Vakuudettomien lainojen kohdalla taas nimensä mukaisesti reaalivakuuksia ei tarvita. Niitä haetaan täyttämällä hakemus netissä ja koko prosessiin menee tavallisesti vain muutama minuutti. Tällaiset luotot ovatkin tavallisesti sopivin ratkaisu silloin, kun rahaa tarvitaan melko nopeasti. Vakuudettomilla lainoilla ei ole niin tiukkoja ehtoja, minkä vuoksi ne voivat myös soveltua juuri aloittelevalle yrittäjälle, jolla ei välttämättä ole vielä paljoa näyttöä yritystoimintansa tuotoista.

Kuka sitoutuu lainan takaajaksi?

Vaikka vakuudettomissa yrityslainoissa ei tarvita reaalivakuuksia, on kyse sen verran suurista rahasummista, että henkilötakaaja yleensä vaaditaan. Yrityslainan takaajaksi sitoutuu tavallisesti yrityksen toimitusjohtaja, jos kyseessä on osakeyhtiö. Yrityksen muut henkilöstön jäsenet voivat myös sitoutua takaajiksi, mutta tämä on harvinaisempaa. Lainan takaajaksi ei kuitenkaan voi sitoutua ulkopuolinen henkilö, vaan se vaatii aina yrityksen sisäistä päätöstä. Takaaja sitoutuu hoitamaan velasta koituvat kulut, ellei yritys syystä tai toisesta pystykään maksamaan niitä asianmukaisella ja sovitulla tavalla.

Yhteenvetona yrityslainaa haetaan moniin tarpeisiin, niin tuoreiden kuin jo pitkään toiminnassa olleidenkin yrittäjien toimesta. Ennen lainasopimukseen sitoutumista on hyvä ottaa kaikki listan asiat huomioon, jotta laina varmasti palvelee toiminnan kehittymistä parhaalla mahdollisella tavalla.